Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
Số/Ký hiệu: 36/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 17/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế V/v Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành ngày 17/10/2011 bỏi UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế


Xem chi tiết Quyết định 36/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế