Trình tự cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh theo quy định mới nhất

Khi giấy phép xuất nhập cảnh bị mất hoặc hư hỏng thì được cấp lại. Trình tự cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh theo quy định mới nhất được quy định như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh

Người nước ngoài chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 31/2015/TT-BCA, bao gồm:

– Tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh (theo mẫu NC14 ban hành kèm theo Thông tư này);

– Bản chụp thẻ thường trú kèm theo bản chính để đối chiếu đối với người đã được cấp thẻ thường trú;

– Đơn giải trình về thời gian đã tạm trú tại Việt Nam, có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi người không quốc tịch tạm trú đối với người chưa được giải quyết cho thường trú;

– Giấy phép xuất nhập cảnh đã cấp, đối với trường hợp đề nghị cấp lại do giấy phép xuất nhập cảnh bị hư hỏng;

– Đơn báo mất, đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh do bị mất (không cần xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi bị mất).

Xem thêm: Một số quy định mới nhất về xuất cảnh đối với người nước ngoài

Qúa cảnh áp dụng với người nước ngoài được quy định thế nào?


Trình tự cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh

Người đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cư trú.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và giải quyết như sau:

– Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh.

– Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét và chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh về Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Xem thêm: Trình tự cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment