Trình tự cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất nhập cảnh bao gồm những giấy tờ nào? Trình tự cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Giấy phép xuất nhập cảnh

Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế là giấy phép xuất nhập cảnh do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh (theo mẫu NC13 ban hành kèm theo Thông tư 31/2015/TT-BCA).

Giấy phép xuất nhập cảnh có thời hạn 03 năm; trường hợp bị mất, hư hỏng được xem xét cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh.

Để được cấp giấy phép xuất nhập cảnh, người nước ngoài phải làm hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp theo quy định.

Xem thêm: Một số quy định mới nhất về xuất cảnh đối với người nước ngoài

Quy định về thời hạn tạm hoãn xuất cảnh mới nhất


Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh

Người đề nghị cấp giấy phép xuất nhập cảnh tiến hành các bước đề nghị cấp giấy phép xuất nhập cảnh theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 31/2015/TT-BCA. Cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cư trú. Hồ sơ gồm:

– Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất nhập cảnh (theo mẫu NC14 ban hành kèm theo Thông tư này);

– Bản chụp thẻ thường trú kèm theo bản chính để đối chiếu đối với người đã được cấp thẻ thường trú;

– Đơn giải trình về thời gian đã tạm trú tại Việt Nam, có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi người không quốc tịch tạm trú đối với người chưa được giải quyết cho thường trú.

Bước 2: Giải quyết cấp giấy phép xuất nhập cảnh

– Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp giấy phép xuất nhập cảnh.

– Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét và chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất nhập cảnh về Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp giấy phép xuất nhập cảnh trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Xem thêm: Điều kiện nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam

Điều kiện xuất cảnh và điều kiện nhập cảnh mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Trình tự cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment