Hủy giá trị hộ chiếu đối với người không còn thuộc đối tượng sử dụng

Hủy giá trị hộ chiếu đối với người không còn thuộc đối tượng sử dụng được nêu ra dưới đây chỉ áp dụng đối với hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ. Trình tự thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu được thực hiện như sau:

Trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng hộ chiếu 

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, đối với các trường hợp dưới đây thì sẽ không còn thuộc đối tượng được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:

– Người đã được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ bị chết hoặc bị mất tích;

– Người được cấp hộ chiếu ngoại giao do thay đổi chức vụ, chức danh hoặc quan hệ gia đình mà không còn thuộc một trong các đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao;

– Người đã được cấp hộ chiếu công vụ do thay đổi vị trí việc làm hoặc quan hệ gia đình mà không còn thuộc một trong các đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ.

Xem thêm: Hủy giá trị hộ chiếu đối với người bị tước quốc tịch Việt Nam

Hủy giá trị hộ chiếu với người được thôi quốc tịch Việt Nam


Trình tự thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo trình tự quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 30 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:

Bước 1: Gửi văn bản đề nghị thu hồi, hủy bỏ giá trị sử dụng hộ chiếu

Khi có trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, cơ quan, người quản lý hộ chiếu gửi văn bản đề nghị thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo mẫu cho Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền cấp hộ chiếu.

Bước 2: Xử lý kết quả

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền cấp hộ chiếu thực hiện việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trong trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Xem thêm: Thủ tục hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu còn thời hạn bị mất

Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Hủy giá trị hộ chiếu đối với người không còn thuộc đối tượng sử dụng” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment