Điểm mới về điều kiện cấp thị thực cho người nước ngoài từ 01/7/2020

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 có quy định điểm mới về điều kiện cấp thị thực cho người nước ngoài từ 01/7/2020. Cụ thể:

Quy định chung về thị thực

Thị thực được cấp vào hộ chiếu, cấp rời hoặc cấp qua giao dịch điện tử. Thị thực cấp qua giao dịch điện tử là thị thực điện tử.

Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ các trường hợp sau đây:

– Cấp thị thực theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đối với trẻ em dưới 14 tuổi chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;

– Cấp thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài tham quan, du lịch bằng đường biển hoặc quá cảnh đường bin có nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức; thành viên tàu quân sự nước ngoài đi theo chương trình hoạt động chính thức của chuyến thăm ngoài phạm vi tnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu. Thị thực cấp trong trường hợp này chỉ có giá trị một lần.

Thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đây chính là một trong những điểm mới của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019.

Xem thêm: Những lưu ý về cấp thị thực cho người nước ngoài từ 01/7/2020


Điều kiện cấp thị thực cho người nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019, điều kiện để được cấp thị thực cụ thể như sau:

1. Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

2. Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ một số trường hợp dưới đây:

– Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài;

– Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức;

– Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực có giá trị không quá 30 ngày cho người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam khảo sát thị trường, du lịch, thăm người thân, chữa bệnh.

3. Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh.

4. Tùy vào đối tượng cụ thể, phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh dưới đây:

– Đối với người nước ngoài vào đầu tư: Giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư

– Đối với người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam: Giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư;

– Người nước ngoài vào lao động: Giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động;

– Người nước ngoài vào học tập: Văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam.

Xem thêm: Điểm mới về ký hiệu và thời hạn thị thực cấp cho người nước ngoài

Được phép chuyển đổi mục đích thị thực từ ngày 01/7/2020

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Điểm mới về điều kiện cấp thị thực cho người nước ngoài từ 01/7/2020” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment