Thủ tục hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu còn thời hạn bị mất

Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông khi bị mất mà còn thời hạn thì phải hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đó. Thủ tục hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu còn thời hạn bị mất được tiến hành như sau:

Đối với hộ chiếu phổ thông

Cơ quan có thẩm quyền hủy giá trị sử dụng đối với hộ chiếu phổ thông theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:

Bước 1: Thông báo mất hộ chiếu

Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thi hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.

Bước 2: Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn báo mất hộ chiếu phổ thông, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cnh Bộ Công an và người gửi đơn.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan Quản lý xuất nhập cnh Bộ Công an thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu.

Xem thêm: Trình tự cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước hiện nay

Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn


Đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, cơ quan có thẩm quyền tiến hành hủy giá trị sử dụng đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ như sau:

Bước 1: Thông báo mất hộ chiếu

Cơ quan quản lý trực tiếp của người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ gửi thông báo bằng văn bản việc mất hộ chiếu trong thời gian sớm nhất cho Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền cấp hộ chiếu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi.

Bước 2: Hủy giá trị sử dụng

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mất hộ chiếu, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền cấp hộ chiếu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu.

Sau đó, cơ quan này gửi thông báo theo mẫu cho cơ quan gửi thông báo và Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Xem thêm: Trình tự cấp hộ chiếu công vụ ở nước ngoài mới nhất

Trình tự cấp hộ chiếu ngoại giao trong nước theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi vềThủ tục hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu còn thời hạn bị mất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment