Hủy giá trị đối với người bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

Trong các trường hợp thu hồi, hủy bỏ giá trị của hộ chiếu có trường hợp hủy giá trị đối với người bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Cụ thể:

Các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

Theo quy định tại Điều 27 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, khi thuộc một trong các trường hớp dưới đây thì bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu:

– Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất

– Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

– Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thi hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.

– Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh.

Xem thêm: Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn

Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài theo quy định mới nhất


Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục thu hồi, hủy bỏ giá trị sử dụng hộ chiếu ca người bị hủy quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 29 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:

Bước 1: Thông báo về việc bị tước quốc tịch

Trong thi hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tước quốc tịch Bộ Tư pháp gửi văn bản thông báo đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an nếu người bị hủy quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đang cư trú ở trong nước hoặc gửi văn bản thông báo đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nếu người bị hủy quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.

Bước 2: Tiếp nhận, giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản thông báo, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an kiểm tra, thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản thông báo, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kiểm tra, thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn, thông báo kết quả cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Xem thêm: Hủy giá trị hộ chiếu đối với người bị tước quốc tịch Việt Nam

Hủy giá trị hộ chiếu với người được thôi quốc tịch Việt Nam

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Hủy giá trị đối với người bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment