Cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thời hạn chứng nhận tạm trú là bao lâu? Việc cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào?

Thời hạn chứng nhận tạm trú

Chứng nhận tạm trú được cấp với thời hạn quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 như sau:

– Thời hạn tạm trú cấp bằng thời hạn thị thực; trường hợp thị thực có ký hiệu DL thời hạn trên 30 ngày thì cấp tạm trú 30 ngày và được xem xét gia hạn tạm trú;

– Đối với người được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì thời hạn tạm trú cấp theo quy định của điều ước quốc tế, nếu điều ước quốc tế không quy định thời hạn tạm trú thì cấp tạm trú 30 ngày;

– Đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực thì cấp tạm trú 15 ngày, nếu vào đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt hoặc khu kinh tế ven biển thì cấp tạm trú với thời hạn là 15 ngày;

– Đối với người không thuộc trường hợp đầu tiên theo quy định trên mà vào khu kinh tế cửa khẩu thì cấp tạm trú 15 ngày, vào đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt hoặc khu kinh tế ven biển thì cấp tạm trú 30 ngày.

Xem thêm: Trình tự cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài hiện nay

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định mới nhất


Cấp chứng nhận tạm trú

Người nước ngoài nhập cảnh không có thẻ thường trú, thẻ tạm trú còn giá trị sử dụng thì được cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu.

Khi được cấp chứng nhận tạm trú, người nước ngoài được tạm trú tại Việt Nam trong thời hạn chứng nhận tạm trú được cấp.

Mặc dù đã có quy định cụ thể về thời hạn của chứng nhận tạm trú tuy nhiên thời hạn tạm trú có thể bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hủy bỏ hoặc rút ngắn trong trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký tạm trú ? Giấy tờ và hồ sơ đăng ký tạm trú

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment