Biệp pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Biệp pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng trong một số trường hợp đối với người vi phạm. Cụ thể như sau:

Các biện pháp được phép áp dụng

Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp quy định tại Điều 119 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Cụ thể như sau:

1. Tạm giữ người;

2. Áp giải người vi phạm;

3. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

4. Khám người;

5. Khám phương tiện vận tải, đồ vật;

6. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

7. Quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

8. Giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

9. Truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp bỏ trốn.

Xem thêm: Áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn


Nguyên tắc áp dụng

Khi áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn, bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính của người vi phạm, chủ thể có thẩm quyền phải đảm bảo thực hiện các nguyên tắc quy định tại Điều 120 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau:

– Tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật, nếu vi phạm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

– Chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp cần thiết;

– Người ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình;

– Việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản


Huỷ bỏ hoặc thay thế biện pháp áp dụng

Trong quá trình áp dụng, tùy thuộc vào tình hình thực tế mà chủ thể có thẩm quyền có sự điều chỉnh cho phù hợp như sau:

– Trường hợp việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính không còn phù hợp với mục đích và điều kiện áp dụng thì quyết định áp dụng biện pháp đó phải được huỷ bỏ.

– Người có thẩm quyền có thể quyết định huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc thay thế bằng một biện pháp ngăn chặn khác.

Xem thêm: Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Leave a Comment