Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà đất trong các dự án

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (áp dụng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng là Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài).

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sau khi hoàn thành công trình (đối với từng tòa nhà hoặc toàn bộ các tòa nhà của dự án), chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

– Trường hợp cần giải trình, bổ sung hồ sơ: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở biết (thời gian thực hiện không quá 10 ngày).

– Trường hợp cần thiết, trong thời hạn (15) ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng; trong thời hạn không quá (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án; thông báo gửi cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (thời gian thực hiện: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

Bước 3: Trong thời hạn không quá (15) ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Chủ đầu tư dự án nhà ở nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

 Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện các công việc sau:

– Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì phải gửi thông báo cho người mua nhà hoặc chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận biết; thời hạn không quá (07) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

– Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì gửi hồ sơ kèm theo tờ trình, dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận trình Sở Tài  nguyên và Môi trường ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận. Thời gian thực hiện không quá (15) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 5: Trong thời hạn (03) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận cấp cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng.

Bước 6: Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải xác định nghĩa vụ tài chính (thời gian thực hiện không quá (02) ngày làm việc).

Bước 7: Trong thời hạn không quá (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu chuyển số liệu địa chính và tài sản gắn liền với đất, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính gửi lại cho Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để thông báo cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận biết, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 8: Trong thời hạn (01) ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội: vào sổ cấp Giấy chứng nhận, sao Giấy chứng nhận để lưu; thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận, thu giấy tờ gốc về đất, tài sản gắn liền với đất và trao Quyết định cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc trao Quyết định cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở để trả cho người được cấp, đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở (đối với trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận).

2. Cách thức thực hiện:

Người giao dịch nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC – Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Khi đến nhận kết quả, người giao dịch phải có phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

3. Thành phần hồ sơ xin:

Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi trực tiếp hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua gửi lên Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường) các giấy tờ sau.

Nếu chủ đầu tư dụ án phát triển nhà ở 

+ Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư (bản sao chứng thực);

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 (có bản vẽ kèm theo); giấy phép xây dựng Bản sao chứng thực);

+ Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án phát triển nhà ở;

+ Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký. Danh sách các căn hộ, công trình xây dựng để bán (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ); trường hợp nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ (bản sao chứng thực);

+ Báo cáo kết quả thực hiện dự án (Bản chính);

+  Giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư (bản chính) (nếu có).

* Sau khi có kết quả kiểm tra, thẩm định hồ sơ đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án; Chủ đầu tư dự án nhà ở nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc

Cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký

  1. Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chínhtheo mẫusố 04a/ĐK);
  2. Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật(bản chính);
  3. Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng(bản chính);
  4. Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng (Bản sao chứng thực -nếu đã thanh lý);
  5. Hóa đơn giá trị gia tăng(bản sao chứng thực);
  6. Sơ đồ vị trí căn hộ và sơ đồ mặt bằng tầng nhà điển hình có căn hộ thể hiện rõ kích thước căn hộ(bản sao chứng thực);
  7. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở của các lần chuyển nhượng.

*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

– Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng sau khi đã thẩm tra hồ sơ dự án của chủ đầu tư tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội;

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

7. Kết quả của  TTHC:Quyết định cấp Giấy chứng nhận vàGiấy chứng nhận.

8. Lệ phí:

– Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (trong trường hợp không được miễn): 0.15% giá trị chuyển nhượng, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ;

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trong trường hợp không được miễn):

+ Các phường thuộc quận, thị xã: 100.000 đồng;

+ Khu vực khác: 50.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014).

10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:Trường hợp chủ đầu tư dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở thì Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, kết luận hoặc chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã (đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến các lĩnh vực khác) kiểm tra, kết luận báo cáo UBND Thành phố xử lý theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

– Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

– Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011; số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013; số 99/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015;

– Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;

– Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/TT-BTC ngày 31/8/2011; số 34/TT-BTC ngày 28/3/2013;

– Các Quyết định của UBND Thành phố: số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014; số 47/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014; số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015;

Trên đây là hướng dẫn Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà đất trong các dự án. Nếu có điều gì chưa rõ, hãy liên hệ với Pháp Luật Số để được giải đáp.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở cũ của nhà nước

Leave a Comment