Thông tư số 80/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Quy định về quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
Số/Ký hiệu: 80/2011/TT-BQP Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 1/6/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 80/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng V/v Quy định về quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được ban hành ngày 1/6/2011 bỏi Bộ Quốc phòng


Xem chi tiết Thông tư 80/2011/TT-BQP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 80/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng