Thông tư số 176/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh
Số/Ký hiệu: 176/2011/TT-BQP Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 15/09/2011

Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 176/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng V/v Ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh được ban hành ngày 15/09/2011 bỏi Bộ Quốc phòng


Xem chi tiết Thông tư 176/2011/TT-BQP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 176/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng