Thông tư số 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,  tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
Số/Ký hiệu: 68/2012/TT-BTC Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 26/04/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,  tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân được ban hành ngày 26/04/2012 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 68/2012/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính