Thông tư số 157/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

Quy định về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu
Số/Ký hiệu: 157/2012/TT-BTC Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 27/09/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 157/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Quy định về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu được ban hành ngày 27/09/2012 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 157/2012/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 157/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính