Thông tư số 37/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo
Số/Ký hiệu: 37/2010/TT-BTNMT Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 14/12/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 37/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo được ban hành ngày 14/12/2010 bỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường


Xem chi tiết Thông tư 37/2010/TT-BTNMT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 37/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường