Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Số/Ký hiệu: 32/2010/TT-BTNMT Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 8/12/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ được ban hành ngày 8/12/2010 bỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường


Xem chi tiết Thông tư 32/2010/TT-BTNMT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường