Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
Số/Ký hiệu: 16/2011/TT-BTNMT Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 20/05/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai được ban hành ngày 20/05/2011 bỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường


Xem chi tiết Thông tư 16/2011/TT-BTNMT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường