Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000
Số/Ký hiệu: 05/2007/QĐ-BTNMT Người ký: Đặng Hùng Võ
Ngày ban hành: 27/02/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được ban hành ngày 27/02/2007 bỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường


Xem chi tiết Quyết định 05/2007/QĐ-BTNMT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường