Quyết định số 53/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ tay nghề
Số/Ký hiệu: 53/2008/QĐ-BLĐTBXH Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 6/5/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 53/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội V/v Ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ tay nghề được ban hành ngày 6/5/2008 bỏi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội


Xem chi tiết Quyết định 53/2008/QĐ-BLĐTBXH tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 53/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội