Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề
Số/Ký hiệu: 02/2008/QĐ-BLĐTBXH Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 17/01/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội V/v Ban hành Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề được ban hành ngày 17/01/2008 bỏi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội


Xem chi tiết Quyết định 02/2008/QĐ-BLĐTBXH tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội