Quyết định số 10/2008/QĐ- BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Đo lường điện”
Số/Ký hiệu: 10/2008/QĐ- BLĐTBXH Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 27/03/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 10/2008/QĐ- BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội V/v Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Đo lường điện” được ban hành ngày 27/03/2008 bỏi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội


Xem chi tiết Quyết định 10/2008/QĐ- BLĐTBXH tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 10/2008/QĐ- BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội