Quyết định số 18/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế tạo thiết bị cơ khí”
Số/Ký hiệu: 18/2008/QĐ-BLĐTBXH Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 31/03/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 18/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội V/v Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế tạo thiết bị cơ khí” được ban hành ngày 31/03/2008 bỏi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội


Xem chi tiết Quyết định 18/2008/QĐ-BLĐTBXH tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 18/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội