Quyết định số 480/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines
Số/Ký hiệu: 480/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/04/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 480/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines được ban hành ngày 25/04/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 480/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 480/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ