Quyết định số 441/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Số/Ký hiệu: 441/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 3/4/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 441/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành ngày 3/4/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 441/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 441/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ