Quyết định số 909/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố
Số/Ký hiệu: 909/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 909/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố được ban hành ngày 17/06/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 909/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 909/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ