Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa

Ban hành Quy định quy trình phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số/Ký hiệu: 32/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Khánh Hòa Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa V/v Ban hành Quy định quy trình phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành ngày 28/10/2011 bỏi UBND Tỉnh Khánh Hòa


Xem chi tiết Quyết định 32/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa