Quyết định số 577/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa

Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh “Về việc vận dụng các tiêu chí của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư”
Số/Ký hiệu: 577/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 7/3/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Khánh Hòa Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 577/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa V/v Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh “Về việc vận dụng các tiêu chí của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư” được ban hành ngày 7/3/2011 bỏi UBND Tỉnh Khánh Hòa


Xem chi tiết Quyết định 577/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 577/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa