Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa

Ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số/Ký hiệu: 09/2012/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 5/3/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Khánh Hòa Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa V/v Ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành ngày 5/3/2012 bỏi UBND Tỉnh Khánh Hòa


Xem chi tiết Quyết định 09/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa