Quyết định số 239/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015
Số/Ký hiệu: 239/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 9/2/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 239/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 được ban hành ngày 9/2/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 239/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 239/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ