Quyết định số 938/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Số/Ký hiệu: 938/QĐ-TTG Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 1/7/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 938/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được ban hành ngày 1/7/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 938/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 938/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ