Quyết định số 1544/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt "Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển"
Số/Ký hiệu: 1544/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 14/11/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1544/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt "Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển" được ban hành ngày 14/11/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1544/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1544/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ