Quyết định số 237/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập trường Đại học Quảng Bình
Số/Ký hiệu: 237/2006/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 237/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc thành lập trường Đại học Quảng Bình được ban hành ngày 24/10/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 237/2006/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 237/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ