Quyết định số 237/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Danh mục Dự án ''Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long” yêu cầu tài trợ ODA
Số/Ký hiệu: 237/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 14/02/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 237/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Danh mục Dự án ''Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long” yêu cầu tài trợ ODA được ban hành ngày 14/02/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 237/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 237/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ