Quyết định số 214/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án thí điểm “Tổ chức quản lý, dạy nghềvà giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý”tại thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 214/2006/QĐ-TTG Người ký: Trương Vĩnh Trọng
Ngày ban hành: 27/09/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 214/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án thí điểm “Tổ chức quản lý, dạy nghềvà giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý”tại thành phố Hà Nội được ban hành ngày 27/09/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 214/2006/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 214/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ