Quyết định số 210/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010
Số/Ký hiệu: 210/2006/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/9/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 210/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 được ban hành ngày 12/9/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 210/2006/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 210/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ