Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hậu Giang

V/v giải thể Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang
Số/Ký hiệu: 20/2009/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Minh Chắc
Ngày ban hành: 22/06/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hậu Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hậu Giang V/v V/v giải thể Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang được ban hành ngày 22/06/2009 bỏi UBND Tỉnh Hậu Giang


Xem chi tiết Quyết định 20/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hậu Giang