Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hậu Giang

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 12/2009/QĐ-UBND Người ký: Trần Thành Lập
Ngày ban hành: 25/03/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hậu Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hậu Giang V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giao thông vận tải được ban hành ngày 25/03/2009 bỏi UBND Tỉnh Hậu Giang


Xem chi tiết Quyết định 12/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hậu Giang