Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hậu Giang

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 34/2011/QĐ-UBND Người ký: Trần Công Chánh
Ngày ban hành: 15/09/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hậu Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hậu Giang V/v Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng được ban hành ngày 15/09/2011 bỏi UBND Tỉnh Hậu Giang


Xem chi tiết Quyết định 34/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hậu Giang