Quyết định số 1483/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020
Số/Ký hiệu: 1483/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 17/08/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1483/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 được ban hành ngày 17/08/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1483/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1483/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ