Quyết định số 1043/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba về hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 1043/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 6/7/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1043/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba về hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải được ban hành ngày 6/7/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1043/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1043/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ