Quyết định số 2336/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2336/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 21/12/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 2336/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội được ban hành ngày 21/12/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 2336/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 2336/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ