Quyết định số 170/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Số/Ký hiệu: 170/2006/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/07/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 170/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước được ban hành ngày 18/07/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 170/2006/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 170/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ