Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỉ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật
Số/Ký hiệu: 07/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành: 25/01/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Cần Thơ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ V/v Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỉ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật được ban hành ngày 25/01/2011 bỏi UBND TP Cần Thơ


Xem chi tiết Quyết định 07/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ