Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ

Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
Số/Ký hiệu: 35/2010/QĐ-UBND Người ký: Tô Minh Giới
Ngày ban hành: 10/8/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Cần Thơ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ V/v Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 được ban hành ngày 10/8/2010 bỏi UBND TP Cần Thơ


Xem chi tiết Quyết định 35/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ