Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 14/2011/QĐ-UBND Người ký: Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành: 8/4/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Cần Thơ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ V/v Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng được ban hành ngày 8/4/2011 bỏi UBND TP Cần Thơ


Xem chi tiết Quyết định 14/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ