Nghị định số 22/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
Số/Ký hiệu: 22/2009/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/02/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 22/2009/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được ban hành ngày 24/02/2009 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 22/2009/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 22/2009/NĐ-CP của Chính phủ