Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Về giám sát và đánh giá đầu tư
Số/Ký hiệu: 113/2009/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/12/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về giám sát và đánh giá đầu tư được ban hành ngày 15/12/2009 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 113/2009/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ