Nghị định số 17/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
Số/Ký hiệu: 17/2009/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/02/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 17/2009/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí được ban hành ngày 16/02/2009 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 17/2009/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 17/2009/NĐ-CP của Chính phủ