Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Số/Ký hiệu: 12/2009/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/2/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được ban hành ngày 12/2/2009 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 12/2009/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ