Nghị định số 115/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển
Số/Ký hiệu: 115/2007/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 5/7/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 115/2007/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển được ban hành ngày 5/7/2007 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 115/2007/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 115/2007/NĐ-CP của Chính phủ